Powołanie spółki celowej Łódzka Fabryka Wynalazków im. Karola Scheiblera.
W dniu 13 października 2017 roku o godzinie 13.00 w Łodzi powołana została do życia spółka, która będzie zajmować się produkcją i dystrybucją polskiego systemu suchej zabudowy Michno MG7. Dziękujemy naszym inwestorom, za wspólne wypracowanie modelu biznesowego i zaangażowanie się w projekt spółki.  Oficjalna nazwa firmy to Łódzka Fabryka Wynalazków im. Karola Scheiblera.
Jednocześnie dziękujemy wszystkim wykonawcom i dystrybutorom, którzy aktywnie uczestniczą w szkoleniach dotyczących naszego produktu

Akademia Michno
Informujemy, że w dniu 21.10.2017 odbyło się pierwsze szkolenie systemu suchej zabudowy. Kontynuujemy tradycje Akademia Michno System.

Rys historyczny
Nasze początki…

21.04.2012. Pierwsze szkolenia w Szkole Budowlanej w Łodzi w ramach Akademii Michno System