Poniżej przedstawiamy zdjęcia z montażu profili punktowych.