I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Łódzka Fabryka Wynalazków im. Karola Scheiblera Sp. z o.o., działającego pod adresem www.fabrykascheiblera.pl zwanego dalej Sklepem, prowadząca działalność gospodarczą w Łodzi przy ul. Niciarnianej  2/6, NIP: 7282825010,     KRS: 0000709779;  REGON: 368993591000002.

2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

4. Treść strony internetowej Sklepu oraz inne informacje oraz towary przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu Sklepu.

6. Wszelką korespondencję ze Sklepem, w tym zwroty należy kierować na adres:

Łódzka Fabryka Wynalazków
im. Karola Scheiblera Sp. z o.o.

92-208 Łódź, Ul. Niciarniana 2/6

telefon +48 692 529 740

e:mail: biuro@fabrykascheiblera.pl

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena nie obejmuje kosztów przesyłki.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

3. W celu przystąpienia do złożenia zamówienia Kupujący musi dokonać rejestracji w Sklepie.

Formularz rejestracji wraz z opisem procesu rejestracji znajduje na stronie internetowej Sklepu.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie przez zarejestrowanego Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu.

5. Poprawnie złożone zamówienie zawiera następujące elementy:

• dane kontaktowe i adresowe Kupującego,

• sposób zapłaty,

• adres odbiorcy, jeśli jest inny niż Kupującego.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTARCZANIE ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości wysyłanej na adres e-mail Kupującego.

2. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, gdy otrzyma od Kupującego wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego zamówienia w sposób określony w ust. 2. umowę sprzedaży uznaje się za zawartą. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi na terenie Polski maksymalnie 5 dni roboczych. W sytuacjach wyjątkowych kiedy pełna lub częściowa realizacja oraz wysyłka towaru nie jest możliwa Kupujący zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany wiadomością elektroniczną na e-mail.

5. Zamówione i dostarczone towary są fabrycznie zapakowane i posiadają aktualna datę spożycia.

6. Zamówione towary są wysyłane tylko za pośrednictwem firmy kurierskiej.

9. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.

Cennik dostarczania przesyłek na terenie Polski 
Wartość zamówienia Cena przesyłki – płatność przelew
0 – 349 zł 19zł
powyżej 350 zł 0 zł
Deutschland0-10 kg – 50 zł,10-30 kg – 70 zł

Waga przesyłki nie może przekroczyć łącznej wagi 30 kg.

7. Realizacja potwierdzonego zamówienia złożonego do godziny 14:00 jest wykonana tego samego dnia. Po godzinie 14:00 zamówienie realizowane jest następnego dnia roboczego.

8. Koszt dostawy, który należy doliczyć do ceny towaru podane są na stronie produktów lub jeżeli wartość zamówienia przekroczy łączną kwotę 350 zł brutto, wówczas przesyłka jest bezpłatna.

 IV. PŁATNOŚCI

Sklep oferuje Kupującemu następujące formy płatności za zamówiony towar:

§  Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu

§ Płatność przelewem na rachunek Sklepu

Nr konta: I Oddział Łódź PKO BP

PL 10 1020 3352 0000 1102 0239 2264

EURO

35 1020 3352 0000 1602 0240 0687

BIC SWIFT:

BPKOPLPW

 V. ZWROT TOWARU

1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego idealny stan tzn.: produkt nie był używany, jest kompletny, i nie został w żaden sposób zniszczony. Jakiekolwiek ślady użytkowania uniemożliwiają zwrot towaru.

3. W celu dokonania zwrotu należy:

• wypełnić formularz,

• zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie,

• załączyć dowód dokonania zakupu oraz wypełniony formularz zwrotu,

• towar odesłać paczką pocztową na adres wskazany w pkt I podpunkt 6.

4. Termin rozpoczęcia analizy reklamacji wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania produktu i trwa maksymalnie do 30 dni roboczych. W przypadku konieczności wykonania analizy przez producenta wyrobu termin zakończenia reklamacji ustalany jest indywidualnie.

5. W razie zwrotu Kupujący ponosi koszty przesyłki. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sklep zwraca kwotę pieniężną obejmującą cenę towaru oraz koszt przesyłki, pomniejszoną o koszt przelewu bankowego.

7. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą równowartość ceny zwróconego towaru w sposób określony przez Kupującego w formularzu, o którym mowa w pkt V ust. 3.

Kupujący natomiast w tym samym terminie zobowiązany jest odesłać towar do Sklepu.

8. Zwrot kwoty pieniężnej następuje w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność za zamówiony towar. Zmiana sposobu zwrotu kwoty pieniężnej jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.

9. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany z powodu niespełnienia warunków zwrotu przewidzianych regulaminem zostanie odesłany na koszt Kupującego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 03.01.2019r.